KUNDVAGN Payment card
Product added

Produkt
Säkerhet


Säkerhet

Easy Steel erbjuder att ingå som en del i testprogrammet av produkter till större projekt. Vi har knutit en av våra egna ingenjörer som bland annat utför FEA beräkningar.

undefined


Finite Element Aanalysis
En FEA analys gör möjligt att förbättra kvalité och minimera riskerna, på allt ifrån en enklare till en större konstruktion, med att synliggöra påverkningarna från en mekanisk belastning.

undefined

Styrkan ligger i detaljerna
Resultater från en Finite Element Analysis, gör att man bl.a. länkar samman olika lösningar, ger möjlighet för att säkra en korrekt dimensionering och ett korrekt materialval vid nya lösningar. Analysen kan även användas till optimera existerande lösningar, utan att det är nödvändigt att framställa dyra och tidskrävande prototyper. Därmed sänks projektkostnaderna och utvecklingstiden genom reducering av antal nödvändiga fysiska prototyper innan produktionsstart.